top of page

Poplatky za služby spojené s pronájmem bytu

Pronajali jste si byt a zajímá vás, co všechno budete platit? Které služby jsou součástí nájemní smlouvy a které do ní naopak nepatří? V našem článku se rychle a jednoduše dozvíte, co a jak.


Dnes nebudeme řešit výši nájemného. Hlavním tématem jsou nezbytné služby, které vycházejí z občanského zákoníku a které je nájemník povinen pravidelně hradit. Samozřejmostí je, aby majitel nemovitosti nájemníkovi každoročně předkládal roční vyúčtování s reálnou spotřebou a informoval ho o přeplatcích a nedoplatcích.


Povinné poplatky za služby ve společných prostorách


Pronajali jste si byt v bytovém domě, který vyžaduje pravidelnou péči a servis? Bez finanční spoluúčasti se neobejdete. Nebojte se, nejde o astronomické částky, ale o drobné příspěvky, díky kterým budete mít svůj komfort a nebudete se muset o nic starat.


Služby, které si nájemník bytu musí platit:


 • vodné a stočné

 • svoz komunálního odpadu

 • úklid společných prostor

 • osvětlení společných prostor

 • případně výtah a poplatky za čištění komínu


V dnešní době je často součástí novostaveb zahrada, ostraha nebo recepce. Pravidelné zálohy za zahradníka, bezpečností službu a recepční mohou také patřit mezi povinné poplatky.


Poplatky, které se nájemníka netýkají


Mezi služby, které nájemník bytu neplatí, patří náklady, které jsou sice spojené s vlastnictvím nemovitosti, ale ne s jejím užíváním. Nájemník z nich nemá okamžitý prospěch, a proto není povinen je platit:


 • fond oprav

 • pojištění domu

 • odměny SVJ nebo družstva

 • správcovský poplatek


Majitel nemovitosti nemá právo nájemníkovi tyto položky účtovat. Pokud se tak stane, má nájemník legitimní požadavek chtít peníze vrátit zpět.


Jak probíhá vyúčtování služeb


Vyúčtování služeb pronajímatelem nájemci musí každoročně proběhnout nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tj. do 30. dubna daného roku. Co všechno musí vyúčtování obsahovat:


 • skutečnou výši nákladů na jednotlivé služby

 • výši přijatých záloh na jednotlivé služby

 • předávací protokol se stavy měřidel (voda a teplo)

 • vzniklý přeplatek nebo nedoplatek


Z vyúčtování musí být nájemníkovi zřejmé případné rozdíly v nedoplatcích nebo přeplatcích. Na vyrovnání nedoplatků má nájemník 4 měsíce od data, kdy mu přišlo vyúčtování. Stejná doba platí pro pronajímatele v případě vrácení přeplatku nájemníkovi.


Jen díky transparentnímu fungování mezi nájemníkem a majitelem nemovitosti je zaručeno, že obě strany budou spokojené.


Comentarios


hranolka prava_zluta_4x.png
hranolka levá_zluta_4x.png
bottom of page