top of page

Pražané vydělávají na pořízení bytu nejdéle z Evropy

Nabídkové ceny bytů v Praze od roku 2011 stále stoupají. Strmý meziroční nárůst nabídkových cen 25 % mezi roky 2016/2017 se aktuálně meziročně snížil na 13,9 %. Pro zajímavost, toto tempo meziročního růstu cen odpovídá navýšení z let 2015/2016 (13,6 %).


Vývoj realizovaných cen (tj. cen skutečně prodaných bytů) v posledních dvou letech téměř kopíruje vývoj nabídkových cen. Rozdíl mezi oběma typy cen činí již několik let cca 10 %. Z toho je zřejmé, že očekávání prodávajících často neodpovídá realitě a uměle navyšuje ceny bytů na trhu.


Při vyhodnocování změny cen bytů je třeba také sledovat vývoj průměrné hrubé mzdy v Praze, který je od konce roku 2017 totožný s vývojem průměrných nabídkových cen bytů. Rozdíl je však ve srovnání těchto dvou ukazatelů v dlouhodobém horizontu.


Zatímco průměrná nabídková cena bytů vzrostla od roku 2011 o 75 %, průměrná hrubá mzda se za stejné období zvýšila jen o 21 %. Od roku 2014 se proto výrazně zvýšil počet ročních platů potřebných na koupi průměrného nového bytu v Praze. Tento ukazatel slouží pro mezinárodní porovnání, z kterého vyplývá, že Pražané vydělávají na pořízení bytu nejdéle z celé Evropy. Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 m2 vydělával 14,6 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Pražané tak předčili i obyvatele druhého nejdražšího města světa Londýna, kde průměrný nový byt vyjde na 9,8 průměrného ročního platu. Naopak, byty jsou nejdostupnější v Německu (5 průměrných ročních platů) a Dánsku (4,3 průměrných ročních platů).


V souvislosti se zvyšováním cen došlo k dramatickému vývoji cenových segmentů. V roce 2015 tvořily nízký cenový segment byty v ceně do 45 tis. Kč/m2, jejichž podíl na trhu byl 27 %. Necelou polovinu (48 %) činily byty v ceně 45–60 tis. Kč/m2. Čtvrtinu zaujímaly byty v ceně vyšší než 60 tis. Kč/m2, které byly považovány za nejvyšší cenový segment.


Při pohledu na cenové segmenty stejnou optikou, ale v současné době, je situace následující – nízký cenový segment zcela vymizel. Střední cenový segment, tj. byty od 45 do 60 tis. Kč/m2 zaujímají zcela bezvýznamný podíl (2 %). Většinu bytů představují byty v ceně od 60 tis. Kč/m2.


Po přehodnocení cenových segmentů na základě aktuálního vývoje cen bytů je nízký cenový segment tvořen byty do 80 tis. Kč/m2 (18 %). Za střední cenový segment považujeme byty v hodnotě od 80 do 120 tis. Kč/m2, jejichž podíl činí 69 %. Nejvyšší cenový segment reprezentují byty v hodnotě od 120 tis. Kč/m2, jichž je 13 %.Comments


hranolka prava_zluta_4x.png
hranolka levá_zluta_4x.png
bottom of page