top of page

Tým Stavebního fóra: "Psát, propojovat, rozvíjet"

V rámci celého oboru sehrává Stavební fórum nezastupitelnou roli. Jako zpravodajský web informuje o všem podstatném, co může architekty, stavitele a developery zajímat, a jeho konference a semináře jsou pak jedinečnými příležitostmi pro navazování nových kontaktů. Neusíná ale na vavřínech. Také proto se LEXXUS nedávno stal jedním z jeho hlavních partnerů.


Tým Stavebního fóra, Foto: archiv SF


Médií, která by se dokázala etablovat a na trhu udržet dlouhou dobu, není zrovna hodně. O to větší obdiv si zaslouží ta, kterým se něco podobného podaří. Stavební fórum mezi ně bezesporu patří – vzniklo už v roce 2001, a jelikož funguje jako online magazín, vychází doslova nepřetržitě už 21 let. Za tu dobu se samozřejmě řada věcí změnila – taková je koneckonců jedna ze základních vlastností realitního trhu, kterému se tým pod vedením vydavatele Michala Šourka věnuje ve všech

jeho odstínech, podobách a aspektech. „Stavební fórum stojí na dvou základních pilířích, webu a pořádání konferencí,“ vysvětluje František Průša. „Web dnes funguje jako komunikační platforma

nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost. Zabývá se hlavně architekturou a stavebnictvím, vystavěným prostředím, veřejným prostorem a vším, co k tomu patří. Eventy jsou pak zhmotněním všech zmíněných témat, ať jde o semináře, konference, či webináře, které jsme se naučili s příchodem pandemie pořádat.“


Na webu se vedle zevrubného zpravodajství objevují i zasvěcené komentáře k dění v oboru, tým Stavebního fóra ho ostatně chápe jako platformu, která má sloužit jako prostředník pro výměnu informací, tak i coby aktivní prostředek k vyvolávání a moderování diskuzí. „Pečlivě se staráme o dramaturgii celého projektu,“ poznamenává Barbora Maroto Álvarez. „I jednotlivé akce vycházejí z toho, co považujeme za důležité, případně co jako podstatné vnímají naši partneři – v tomhle

smyslu sehráváme poměrně aktivní úlohu. Klíčová je vedle spolupráce s odborníky i naše znalost celého oboru, díky které jsme schopní reflektovat aktuální témata.“


Čtenáři a potažmo klienti si tak mohou texty vybraných expertů přečíst na webu a následně se s nimi setkat na akcích, které Stavební fórum pořádá, probrat s nimi své otázky a také si vzájemně vyměnit zkušenosti. „V rámci nového konceptu, kterým se v současnosti řídíme, chceme jít více do hloubky i u kratších diskuzních setkání a pojímat je jako konference, byť třeba ne celodenní,“ vysvětluje Luboš Hyttich. V praxi to znamená místo dvouhodinové akce kupříkladu sérii tří

panelových debat, během nichž hosté proberou zvolené téma skutečně zevrubně. A to šestkrát či sedmkrát ročně, jak v online formě, tak osobně – jak totiž zdůrazňuje Barbora Maroto Álvarez, důležitým aspektem všech akcí je jejich networkingový rozměr. „Kloníme se proto k prezenční formě, kdykoli to situace dovolí, ale zároveň nabízíme možnost připojení se na dálku, ať už pro lidi, kteří jsou mimopražští, nebo se třeba nemohou uvolnit z práce, ale téma je zajímá. Vypadá to, že hybridní setkání se pro nás stávají primárním způsobem, jak události pořádat.“


Snaha Stavebního fóra odrážet v dramaturgii článků i akcí současné dění znamená mimo jiné to, že dobře zachycuje proměnu celého oboru. „Snažíme se rozšiřovat náš tematický záběr a vybírat

témata spíše v širším smyslu společenská, která se nedotýkají jen vystavěného prostředí, ale ovlivňují nás všechny. Z poslední doby je to tedy kupříkladu Green Deal, udržitelnost, virtuální dvojčata nebo nové technologie,“ vypočítává František Průša. „Hodně se zabýváme novým stavebním zákonem, což je teď velmi silné téma. Podobně jako udržitelné financování, proměna brownfieldů nebo atributy moderních kanceláří.“


Svých základních témat, tedy realit a vystavěného prostředí, se Stavební fórum samozřejmě drží i nadále, ale v aktuálních textech i diskuzích na ně nahlíží prizmatem toho, co se zrovna děje.„Propojujeme čtenáře a klienty také s akademickou sférou,“ doplňuje Viktorie Preissová. „Příkladem spolupráce s akademickou sférou je projekt FIRSTLIFE – projekt dostupného a inovativního

studentského bydlení –, který funguje pod záštitou ČVUT, a projekt Virtuo, který vyvíjejí MS architekti a který se poprvé uplatní ve výuce na ČVUT. Podle ní právě touto cestou lze lépe promítnout dnešní dění do vize vzdálenější budoucnosti a nastupující generaci zprostředkovat

podstatné informace a zároveň dát prostor pro vyjádření. „Širší přístup nám umožňuje přizvat odborníky i z oblastí přímo nesouvisejících se stavebnictvím a nabídnout globálnější perspektivu.“


V budoucnosti, která je o poznání bližší, čeká Stavební fórum několik příjemných změn. Tou nejviditelnější bude komplexní redesign webu. Jeho předzvěstí je ostatně už to, jak dnes komunikuje na sociálních sítích a jakým způsobem tam proměnilo svou tvář po vizuální stránce. A dost možná časem dojde i na rebranding – přestože se Stavební fórum v tuzemsku stalo dobře zavedenou značkou, jeho současný široký záběr se pod původní název už tak úplně nevejde. Jak bude znít ten nový? Nechte se překvapit.


Konference Real Estate Market


Konference Stavebního fóra ve virtuálním studiu Virtuplex


Tento článek vyšel v Magazínu NORTON 04/22.
Comments


hranolka prava_zluta_4x.png
hranolka levá_zluta_4x.png
bottom of page