top of page

O čem sní čeští developeři?

V médiích rezonuje nedávné odložení účinnosti nového stavebního zákona, zatímco vláda nyní připravuje jeho novelu. Ptali jsme se proto vybraných developerů na doporučení, která by podle nich vedla ke zkrácení povolovacího řízení, které je více než žádoucí.

V médiích rezonuje nedávné odložení účinnosti nového stavebního zákona, zatímco vláda nyní připravuje jeho novelu. Ptali jsme se proto vybraných developerů na doporučení, která by podle nich vedla ke zkrácení povolovacího řízení, které je více než žádoucí.


Dotázání developeři nejčastěji uváděli povinnost dodržovat zákonné lhůty a omezení počtu institucí v procesu. Za velmi důležité považují také eliminaci vlivu lokálních municipalit, které z podstaty nejsou nestranné, a sjednocení požadavků, aby řízení nebylo závislé na vůli a náladě úředníka.


Dále by přivítali jedno komunikační místo, transparentnost a digitalizaci celého procesu. Za důležité považují také povinnost obcí mít platný územní plán, ideálně v jednotném formátu.


Doufejme, že se jejich přání, která jsou nyní na úrovni snů, vyplní co nejdříve.


Autor: Aleš Kadlečík, Business Development

Comments


hranolka prava_zluta_4x.png
hranolka levá_zluta_4x.png
bottom of page