top of page

Odečty spotřeby energií jednoduše a chytře

Bydlíte v novém bytě, přestěhovali jste se, máte nového spolubydlícího nebo jen chcete mít svoje energie pod kontrolou? Všechny tyto situace mají jedno společné – odečet spotřeby. Pojďte si přečíst, jak, kdy a proč se odečet dělá.


Voda, elektřina, plyn


Tyto tři komodity jsou základem každého bydlení a poplatky za ně tvoří nemalou část vašeho rozpočtu. Proto je dobré mít spotřebu energií pod kontrolou. V každém bytě je od dodavatele umístěno měřidlo, které spotřebu vody, elektriky nebo plynu zaznamenává. Na základě spotřeby vám dodavatel energie určuje výši měsíční zálohy a posílá pravidelné roční vyúčtování.


Co je to roční vyúčtování a jak se počítá Dodavatel jednou za rok srovná výši měsíčních záloh s vaší skutečnou spotřebou. Provede roční vyúčtování, které skončí přeplatkem nebo nedoplatkem a navrhne výši nové měsíční zálohy.

Životní situace, kdy je odečet energií nutný


Jsou okamžiky, kdy to bez odečtu spotřeby nejde, ani legislativně, ani lidsky.


Stěhování


Ať už se stěhujete do nového bydlení, nebo odcházíte z původního bytu, je důležité odečíst energie. Mění se majitel odběrného místa a součástí prodejní/nájemní smlouvy musí být předávací protokol se stavem měřidel. Formulář si snadno zajistíte u dodavatele energií a vyplníte podle intuitivního návodu.


Změna dodavatele energií


Když se rozhodnete změnit dodavatele energií, je odečet spotřeby součástí odstoupení od smlouvy a podpisu nové smlouvy. Odečtem energií zaznamenáte stav měřidel a původní dodavatel vám pošle finální vyúčtování k datu výpovědi smlouvy. Od dalšího dne začínáte s tarifem a cenami nového dodavatele.


Nový spolubydlící


Splacené dluhy dělají dobré přátele. Předcházejte i této situaci a před nastěhováním nového spolubydlícího si udělejte odečet energií. Budete vědět, jaká byla vaše spotřeba před jeho příchodem a po prvním měsíci. Mnohem snáz se vám budou rozpočítávat měsíční náklady a následné roční vyúčtování.


Chci šetřit peníze a mít energie pod kontrolou


Energie je drahá a je dobré vědět, jak s ní hospodaříte. Díky odečtům snadno zjistíte, jak se vaše spotřeba mění v průběhu měsíců. Podle aktuální spotřeby si můžete upravovat výši záloh a nepřekvapí vás roční vyúčtování.Samoodečet, odečet, odečet na dálku


V případě samoodečtu nebudete muset nic sčítat ani odečítat. Jen opíšete nebo vyfotíte čísla z elektroměru nebo plynoměru a pošlete je dodavateli. Z vodáren a kanalizací k vám jednou za rok přijde po dohodě technik, který odečet provede sám. Na odečet s pomocí technika se můžete osobně domluvit také s dodavateli plynu a elektřiny.

Novým trendem je dálkový odečet, který vám umožní sledovat stav měřidel pomocí bezdrátové technologie prostřednictvím webové aplikace anebo „chytrým“ telefonem. Tato metoda je však zpoplatněná.

Comments


hranolka prava_zluta_4x.png
hranolka levá_zluta_4x.png
bottom of page