top of page

Rezidenční trh - očekávání pro rok 2022 a dále

Pro rok 2022 a následující období lze predikovat snížení kupní síly klientů, a to zejména z důvodu rostoucí inflace, úrokových sazeb a zpřísnění podmínek pro hypoteční financování plánované od 1. dubna 2022.

Dostupnost bydlení také zkomplikuje růst cen stavebních nákladů, který budou muset developeři přirozeně reflektovat v cenách nabízených nemovitostí.


Z výše uvedených důvodů očekáváme větší zájem o bydlení ve Středočeském kraji, kde jsou ceny stále až o 50% nižší než v Praze.


Nevýhoda v podobě delší dojezdové doby do Prahy by pak mohla být v následujících letech výrazně eliminována díky plánovaným projektům na zrychlení železniční dopravy, a to zejména ve směru na Kladno, Lovosice a Nymburk, jejichž realizace se očekává do r. 2030.Kommentare


hranolka prava_zluta_4x.png
hranolka levá_zluta_4x.png
bottom of page